Personalkooperativet Fastarps Förskola

"När barn har roligt lär de sig för livet"

Personalkooperativet Fastarps förskola

Förskolan drivs som ett personalkooperativ. Styrelsen består av 3 pedagoger som arbetar på förskolan, 2 förskollärare och 1 rektor. 

I en trygg och välkomnande miljö i hjärtat av Tvååker ligger Fastarps förskola, Snickerboa. Förskolan består av en avdelning med barn 1-6 år. Vi prioriterar hög personaltäthet. Kooperativet har korta beslutsvägar och fin kommunikation. På Fastarps förskola strävar vi efter en öppen, ärlig och rak kommunikation.

Fastarps förskola har eget tillagningskök där även barnen är välkomna. Vi lagar en god vällagad och näringsrik kost av i största möjliga mån, närproducerade och ekologiska råvaror. 

På den stora härliga baksidan finns gott om plats för att inspirera och stimulera liten som stor i den dagliga uteverksamheten. Barn och pedagoger går gärna ut i skog och mark, där mycket av inlärningen sker i ett naturligt samspel. På förskolan arbetar vi även miljömedvetet för en hållbar utveckling. De två Christianiacyklarna bidrar till att pedagogerna flexibelt kan ta sig iväg på utflykter, med flaket fyllt av förväntansfulla barn. Vi har två olika grupper, en yngre och en äldregrupp. Därav lär sig barnen tidigt ömsesidig respekt och att kunna samarbeta med varandra. Vi strävar mot att alla barn på förskolan ska få en meningsfull, stimulerande och utvecklande verksamhet efter sitt egna behov, sin förmåga och intresse både individuellt och i grupp.

Fastarps förskola arbetar efter förskolans Läroplan, Lpfö18 samt följer Skollagen (2010:800). Vi strävar efter att förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik för barnen. En ständigt pågående dialog med barnen gör verksamheten levande och full av lekfulla och spännande inslag. En annan stor och viktig del är värdegrundsarbetet. Integritet, etik, empati och demokrati löper som en röd tråd genom all vardag på Snickerboa, det vill säga; fem dagar i veckan, 6.15-17.15.

Vill Din familj börja hos oss? Välkomna in med Er anmälan/ansökan. (se kontakt)